Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu „Pożyczki bez tajemnic”.

 • Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych w ramach Serwisu Pożyczki bez tajemnic jest FlexAd. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami). Dane osobowe podawane są przez Użytkownika w sposób dobrowolny i będą przetwarzane w celach marketingowych FlexAd. W razie wyrażenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe mogą być, przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z FlexAd. z branży pozabankowej (pożyczkowej).
 2. Serwis gromadzi dane  w czasie rejestracji, którymi są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane, które są zbierane w sposób automatyczny to: adres IP, nazwa domeny, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego i inne dane, które są automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 3. FlexAd nie sprzedaje, nie udostępnia i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, danych osobowych swoich Użytkowników. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.
 4. FlexAd przetwarza dane osobowe po wyrażeniu zgody przez użytkownika na ich przetwarzanie, poprzez zaznaczenie widocznego i odpowiedniego przycisku wyboru podczas rejestracji w serwisie, na formularzu kontaktowym, w oknie chatu lub podczas zapisywania się na newsletter.
 5. Osoba powierzająca FlexAd swoje dane osobowe w każdym czasie ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Modyfikacja lub usunięcie danych może zostać zgłoszone na adres: kontakt@pozyczkibeztajemnic.pl
 6. Do danych osobowych przekazywanych do FlexAd mają dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy FlexAd oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone odpowiednie upoważnienia.
 7. FlexAd przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.) oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, oraz przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 • Polityka cookie
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cookie nie zawiera danych osobowych.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest FlexAd z siedzibą w Lubiesz 34, 78-640 Lubiesz.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowaną przez firmę Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (RODO art. 6 ust. 1 lit. f) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google.

  Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

 6. Serwis wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej.

  Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 • Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem Serwisu i stosowanych w nim rozwiązań, zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach zasad polityki prywatności FlexAd informuje z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie nowej treści polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu. Zmiany te jednak nie mogą ograniczyć zakresu ochrony Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób naruszać bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Zmiany nie mogą naruszać w żaden sposób praw nabytych Użytkowników.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub ochrony Twoich danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@pozyczkibeztajemnic.pl.